Vacay bag
תיק חופשות המושלם שלנו מיועד בעיקר לנסיעות על מנת למנוע ״מלזרוק״ את בגדי הים סתם ככה במזוודה. פתרון מושלם ושימושי ברמות!! צלמו לנו את התיק מהחופשות שלכן!

Vacay bag

₪50.00 Regular Price
₪30.00Sale Price